Beiskolázási információk

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel az előző évhez hasonlóan a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét.

  1. Elektronikus  úton történő beíratás

Az elektronikus úton történő jelentkezésre 2021. április 10-től 2021. április 16. éjfélig nyílik lehetőség a KRÉTA rendszer felületén keresztül, melynek elérhetősége:  https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés elektronikus felületen a „Beiratkozás” menüpont alatt a „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” modulon keresztül jelentkeztetheti gyermekét.

Amennyiben a szülő/törvényes képviselő gyermekét online kívánja beíratni, akkor a felületre kizárólag a lakcímkártyát kell feltölteni, annak is csak azt az oldalát (fotóként, pdf formátumban), amelyen a lakcím, illetve a tartózkodási hely adatai találhatók! A lakcímkártyát, valamint a többi kötelező igazolványt, dokumentumot elegendő a 19/2021. (III.10.) EMMI határozat értelmében 2021. szeptember elsejéig bemutatni személyesen az általános iskolában.

Módosítási lehetőség: Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben – az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását kérése alapján az intézmény elvégzi a KRÉTA felületen.

Jelentkezés visszavonása: Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.

A módosításra és a jelentkezés visszavonására 2021. április 16-án éjfélig van lehetőség.

Kötelező felvételt biztosító iskola: Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

E-mailen keresztül is lehetőség van beiratkozni: a honlapról a beiratkozáshoz szükséges dokumentumcsomag letölthető az iskola honlapjáról. A kitöltött összes nyomtatványt (adatlap, nyilatkozatok) a gyermek lakcímkártya másolatával együtt a madach@erzsebethelyi.hu  címre szíveskedjenek elküldeni.    

  • Személyesen történő beíratás

A beiratkozás indokolt esetben személyesen is történhet 2021. április 15-én és 16-ána járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett.

Ez a következőképpen alakul iskolánkban:
2021.04.15. csütörtök      8.00 órától –  18.00 óráig
2021.04.16. péntek           8.00 órától –  18.00 óráig

A személyes beíratáshoz a beiratkozást megelőző napokon (április 12-14.) előzetes időpont egyeztetés szükséges  8 órától – 16 óráig a 66/324-909-es vagy a 30/285-8292-es  telefonszámon. 

A beiratkozással kapcsolatban információ az Erzsébethelyi Általános Iskola telefonszámán 66/326-218, vagy az iskolatitkárságon a 66/324-909 telefonszámon kérhető.

További tudnivalók

Kötelező beíratás: Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet.

Értesítés  felvételről:  Akár online, akár személyesen történt a gyermek jelentkeztetése az iskolába (a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt) legkésőbb 2021. április 23-ig döntés születik a gyermek felvételéről vagy elutasításáról, melyről a szülőnek / törvényes képviselőnek tájékoztatást küldenek.

Elutasítás esetén: Ha a nem körzetes iskolába jelentkezés elutasításra került, akkor a szülő/ törvényes képviselő az elutasító döntés véglegessé válásától számított 5 napon belül kötelesek megerősíteni a körzetes iskolába történő beíratási szándékukat. Ezt elegendő online módon megtenni a fentebb meghatározott E-ügyintézéses felületen.

Hit- és erkölcstan / etika: A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri gyermeke számára. A hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos információk megtalálhatóak az intézményi honlapon.

Információ:

A beiratkozáshoz szükséges további információk tekintetében segítséget kérhet:

  • gyermeke óvodájától – az óvoda OM azonosítjára és gyermeke oktatási azonosítójára vonatkozóan,
  • iskolánk fenntartója Békéscsabai Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatban

Felhasználói útmutató:

Felhasználói útmutató az iskoláskorú gyermekek általános iskolába történő online beiratkozásának folyamata szülők részére

Letölthető dokumentumok:

ADATKÖZLŐ LAP beiratkozáshoz.doc
Nyilatkozat_torvenyes_kepviseletrol_2021.docx
Nyilatkozat_eletvitelszeru_lakcimrol_2021.docx
Nyilatkozat-Etika-ill.-Hit-es-erkolcstan-oktatasra-vonatkozoan.docx
Nyilatkozat_adatvedelemrol.docx
Diakigazolvany-igenylesrol-tajekoztato.pdf