HIRDETMÉNY AZ ELSŐ OSZTÁLYOSOK BEÍRATÁSÁRÓL

Az Erzsébethelyi Általános Iskola értesíti a Tisztelt Szülőket, hogy a 2023/24. tanévre történő beíratásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2023. április 20. csütörtök 8 órától – 18 óráig

2023. április 21. péntek 8 órától – 16 óráig

A beíratás helye: Békéscsaba, Madách u. 2.
(Könyvtár)

A beíratáshoz a következő iratokat és dokumentumokat szíveskedjen magával hozni:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya), a TAJ kártyáját, oktatási azonosítójának számát,
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
 • védőnői státusz lap másolata (5 éves),
 • sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleményét,
 • beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséget (BTMN) igazoló szakvélemény,
 • halmozottan hátrányos helyzetű, hátrányos helyzetű gyerekek esetén az erről szóló határozatot,
 • az Okmányirodában kapott, a diákigazolvány igényléséhez szükséges fényképes nyomtatványt (NEK azonosító), ha van már.

A beíratáskor az alábbi nyilatkozatok megtételére lesz szükség:

 • Nyilatkozat Etika ill. Hit – és erkölcstan oktatásra vonatkozóan (Az etika oktatását az iskola pedagógusai, a katolikus, evangélikus, református, hitoktatást a felekezetek hitoktatói végzik.)
 • Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről
 • Nyilatkozat életvitelszerű lakcímről
 • Nyilatkozat adatvédelemről

A gyorsabb ügyintézés érdekében lehetőségük van az említett dokumentumok előzetes kitöltésére, melyeket a személyes beíratáskor magával hozhat. (A dokumentumok a cikk alján letölthetők.)

Tanulóbiztosítás köthető, 3.000 Ft-tól.

Online ügyintézés:

A szülők 2023. április 5-19-ig már választhatják a gyermek általános iskolai beiratkozásakor az online ügyintézés lehetőségét, amelynek során az adatokat a KRÉTA rendszer felületén, vagy a https://eugyintezes.e-kreta.hu weboldalon történő regisztráció után otthonról is kitölthetik az adatokat. Az online beiratkozás esetén a személyes beiratkozás valamely napján a szülőnek be kell mutatni az eredeti dokumentumokat!

Elektronikus beiratkozás lépései:

 1. https://eugyintezes.e-kreta.hu weboldal megnyitása
 2. BEIRATKOZÁS menüpont kiválasztása
 3. Beiratkozás általános iskolába – BÁI menüpont megnyitása
 4. a) Ha a szülőnek már van állami fenntartású általános iskolai intézményben tanuló gyermeke, akkor a gondviselői jogosultsághoz tartozó felhasználó névvel és jelszóval be tud lépni a KRÉTA rendszerbe és ott kezdeményezheti az elektronikus úton történő beiratkozást.

b) Ha a szülőnek nincs hozzáférése a KRÉTA rendszerhez, a megjelenő ablak bal alsó sarkában kék színnel jelölt: Új ideiglenes felhasználó feliratra kattintva juthat el a Regisztrációs felületre, ahol a név, e-mail cím, felhasználónév és a jelszó kétszeri megadásával ideiglenes felhasználói jogosultságot kap, miután az elektronikus úton történő beiratkozást el tudja végezni.

Felhasználói útmutató az elektronikus ügyintézéshez:

BAI_Szuloi-tajekoztato_2023_v1.pdf

Tisztelettel:  Petri Hajnalka igazgató

Letölthető dokumentumok:

Nyilatkozat_hit_erkolcstan.docx

Nyilatkozat_a_gyermek_torvenyes_kepviseleterol.docx

Nyilatkozat_eletvitelszeru_lakcim.docx

Nyilatkozat-kulonleges-helyzetrol.docx