TÁJÉKOZTATÓ HITOKTATÁSRÓL

KEDVES SZÜLŐK!

A tanév során a gyerekeknek heti egy alkalommal etika/hit-és erkölcstan oktatáson kell részt venniük, amely kötelező tanórának minősül.
A leendő elsős Szülőknek a beiratkozáskor nyilatkozniuk kell, hogy melyik oktatást igénylik gyermekük számára (etika vagy valamely felekezeti hittan).
A jelenlegi rendelkezések szerint a már iskolába járó gyerekek törvényes képviselői minden év május 20-ig kérhetik a változtatást a következő tanévre, amelyet év közben módosítani már nem lehet.
Az alábbiakban az iskolánban hittan oktatást ellátó felekezetek tájékoztató anyagait láthatják.

Magyar Katolikus Egyház

Iskolánkban a katolikus hitoktatást végzi Menkóné Kiss Márta hitoktató. Elérhetősége: +36303158864


Magyarországi Református Egyház


Magyarországi Evangélikus Egyház